واکاوی تغییرات مقادیر حدی بارش و دما در ارومیه به عنوان نشانه هایی از تغییر اقلیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Analysis of variations in extreme temperature and precipitation in Oromieh indices as the signs of climate change