اثر تردد ماشین آلات کشاورزی بر ویژگی های منافذ متوسط و درشت هدایت کننده آب در خاک با استفاده از نفوذسنج صفحه ای


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effects of agricultural machinerys traffics on soil water-conducting meso and macropores using disk infiltrometer