شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی سطوح موج دار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Hydraulic Jump on Corrugated Beds