بررسی تأثیر تراز قرارگیری و شکل فونداسیون بر مقدار آب شستگی اطراف پایه پل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of foundation depth and shape effect on scouring amount around a bridge pier