بررسی تأثیر کاربرد هم زمان فروزین و AQSبر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of simultaneous use of ferrozine and AQS in bioreduction of ferric iron in hematite