تأثیر احداث شبکه های آبیاری و زه کشی مدرن بر منابع آب زیرزمینی دشت ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of modern drainage and irrigation networks on the groundwater resources of Urmia plain