انتخاب بهترین سناریوی بهبود کیفیت آب با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در حوضه آب خیز گرگان رود- استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A multi-criteria approach for selection of the best water quality improvement scenarios (Case Study: Gorganrud-River Basin, Golestan Province)