ارزیابی تعادل تغذیه‌ای با روش دریس در باغ‌های هلوی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of nutritional balance through DRIS method in peach orchards of Golestan Province