بررسی عددی و آزمایشگاهی الگوی جریان در تقاطع 90 درجه کانال های مستطیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Numerical and experimental study of flow pattern at the junction of 90o rectangular channels