تحلیل طیفی رفتار دوره ای سری زمانی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Spectral analysis of periodic behavior of Lake Urmia water level time series