کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأمان تعریض و نصب صفحات مستغرق در رودخانه بر نحوه انتقال باربستر

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 31-51

مهدی جعفری؛ حسین خزیمه نژاد؛ یوسف رمضانی


2. بررسی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با وجود موانع روی پله ها با کمک مدل فیزیکی و مدل ریاضی Flow-3D

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 137-156

امیرعباس کمان بدست؛ حمیدرضا افشون؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار