کلیدواژه‌ها = ارزیابی فنی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فنی سیستم آبیاری بارانی در شرایط زارعین (استان اصفهان و همدان)

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 345-350

حمیدرضا سالمی؛ سید معین الدین رضوانی