کلیدواژه‌ها = استهلاک انرژی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با وجود موانع روی پله ها با کمک مدل فیزیکی و مدل ریاضی Flow-3D

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 137-156

10.22069/jwsc.2019.15687.3085

امیرعباس کمان بدست؛ حمیدرضا افشون؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار


2. بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در شرایط بستر زبر با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 295-306

10.22069/jwfst.2017.10203.2468

فرشته اسدی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


3. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 225-239

10.22069/jwfst.2016.3195

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس