کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: پرش هیدرولیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 225-239

10.22069/jwfst.2016.3195

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس