کلیدواژه‌ها = کانی‌شناسی رس
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه قابلیت نانورس ها و رس های استخراج شده از خاک های مختلف در تثبیت برخی عناصر سنگین

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 189-205

10.22069/jwfst.2016.3193

محمد علی منجم؛ احمد حیدری؛ غلام باقری مرندی