کلیدواژه‌ها = رگرسیون گام به گام
تعداد مقالات: 1
1. تعیین آستانه‌ی توپوگرافی و تاثیر ویژگی‌های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-24

حسین شهاب؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ اباذر اسمعلی؛ مجید محمود آبادی