کلیدواژه‌ها = TDS
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب پذیری سفره ساحلی با استفاده از روش GALDIT و واسنجی آن با روش AHP

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 163-177

10.22069/jwfst.2016.3061

حمید کاردان مقدم؛ سامان جوادی