کلیدواژه‌ها = مدل آشفتگی) k-ε (RNG
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی عددی جریان با بررسی اثرات بازشدگی دریچه بر هیدرولیک جریان و جت پرتابی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 293-300

10.22069/jwfst.2016.3034

محمد کاکش پور؛ محمدرضا پیرستانی؛ محمود ذاکری نیری