کلیدواژه‌ها = دریچه شعاعی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی عددی جریان با بررسی اثرات بازشدگی دریچه بر هیدرولیک جریان و جت پرتابی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 293-300

محمد کاکش پور؛ محمدرضا پیرستانی؛ محمود ذاکری نیری