کلیدواژه‌ها = روند سطحی
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز سطوح روند و اثرات آن در مدل‌سازی تغییرنما و پهنه‌بندی برخی ویژگی‌های خاک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 137-153

10.22069/jwfst.2016.3023

سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جهانگرد محمدی؛ حسین اسدی؛ فرخ اسدزاده