کلیدواژه‌ها = رودخانه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر زاویه نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 77-93

ریحانه پورمنصوری؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی


2. بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأمان تعریض و نصب صفحات مستغرق در رودخانه بر نحوه انتقال باربستر

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 31-51

مهدی جعفری؛ حسین خزیمه نژاد؛ یوسف رمضانی


3. بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق و طول گودال‌های ایجاد شده ناشی از برداشت مصالح رودخانه‌ای تحت شرایط جریان زیربحرانی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 111-130

رسول دانشفراز؛ جعفر چابک پور؛ مهدی دسینه