کلیدواژه‌ها = خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شدت آبگریزی خاک و تغییرات زمانی آن پس از آتش سوزی تجویزی در مناطق جنگلی آبخیز توشن استان گلستان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 27-47

کهزاد حیدری؛ علی نجفی نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مجید اونق