کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی اقلیمی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی پهنه های اقلیمی استان گلستان تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 187-202

مهرناز بذرافشان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ نوذر قهرمان