کلیدواژه‌ها = "فلزات سنگین"
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی و همبستگی آن با برخی فلزات سنگین در گردوغبار شهر کرمان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 171-186

حسین خادمی؛ فریبا جعفری