کلیدواژه‌ها = ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر موقعیت شیب بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 165-177

جعفر شریفی گرم‌دره؛ مهدی عاکف؛ محمد حسن صالحی؛ عبدالمحمد محنت کش