کلیدواژه‌ها = آبشستگی موضعی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر پیگیبک لاین برآبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 349-363

سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


2. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریان

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 187-201

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین خزیمه نژاد


3. اثر احداث دیوار موازی بر کاهش آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل در مقطع مرکب

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 151-164

مجتبی کریمی؛ یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی