کلیدواژه‌ها = آبشستگی موضعی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آزمایشگاهی کارایی مواد نانوساختار بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل در جریان غیرماندگار

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 197-213

10.22069/jwsc.2019.14092.2926

احسان قاسمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


2. بررسی تاثیر پیگیبک لاین برآبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 349-363

10.22069/jwfst.2017.10326.2477

سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


3. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریان

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 187-201

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین خزیمه نژاد


4. اثر احداث دیوار موازی بر کاهش آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل در مقطع مرکب

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 151-164

مجتبی کریمی؛ یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی