کلیدواژه‌ها = تبخیر و تعرق
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی در کم آبیاری سطحی ارقام جدید کنجد

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 69-87

10.22069/jwsc.2020.17252.3270

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی


2. ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی دو رقم کنجد محلی بهبهان و شوین

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 155-171

10.22069/jwsc.2019.16605.3188

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی؛ لیلا بهبهانی


4. ارزیابی هیجده مدل تبخیر و تعرق مرجع در شرایط آب و هوایی دشت اردبیل

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 227-241

10.22069/jwsc.2017.13174.2784

مجید رئوف؛ جوانشیر عزیزی مبصر


5. مدلسازی تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک در استان سیستان و ‏بلوچستان

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 307-313

ام البنی محمدرضاپور؛ امین امینی؛ فاطمه کاراندیش