کلیدواژه‌ها = آبیاری سطحی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی دقت روش‌های غیر نقطه‌ای اندازه‌گیری نفوذ در طراحی سامانه آبیاری جویچه‌ای

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 257-271

10.22069/jwfst.2017.11671.2614

عیسی معروف پور؛ امین سیدزاده؛ مینا بهزادی نسب


3. بررسی روابط بین متغیرهای ورودی و شاخص‌های کارآیی در سیستم آبیاری نواری

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 243-253

سهراب عزیزپور؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی