کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی ژنتیک
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک در استان سیستان و ‏بلوچستان

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 307-313

ام البنی محمدرضاپور؛ امین امینی؛ فاطمه کاراندیش


2. تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیکی

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 255-263

سمیرا سلامتی؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری