کلیدواژه‌ها = دریچه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد رس بنتونیت موجود در مصالح بر ابعاد حفره آبشستگی بعد از دریچه

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 281-294

فرشته محمدی خاناپشتانی؛ مجتبی صانعی؛ مسعود کرباسی


2. تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیکی

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 255-263

سمیرا سلامتی؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری