کلیدواژه‌ها = سرریز لبه تیز
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالا آمدگی بستر بالادست

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 265-278

10.22069/jwfst.2017.11245.2561

داود داود مقامی؛ حسین بانژاد؛ مجتبی صانعی؛ سید اسدا... محسنی موحد


2. تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیکی

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 255-263

سمیرا سلامتی؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری