کلیدواژه‌ها = IHACRES
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت شرایط عدم قطعیت (حوضه دینور استان کرمانشاه)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 139-156

سحر نجفیان؛ محمد رضا یزدانی؛ آرش آذری؛ محمد رحیمی


2. ارزیابی روش‌های هیدرولوژیکی و داده‌کاوی در شبیه‌سازی و پیش‌بینی دبی جریان ماهانه

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 203-217

خلیل قربانی؛ الهه سهرابیان؛ میثم سالاری‌جزی


3. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه با دخالت مدل هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه گالیکش در استان گلستان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 111-125

الهه سهرابیان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ سعید گلیان؛ مهدی ذاکری نیا