کلیدواژه‌ها = آبیاری جویچه‌ای
تعداد مقالات: 2
1. اثر رطوبت خاک بر ضرایب تبدیل چرخه نیتروژن در آبیاری جویچه ای گیاه ذرت با استفاده از مدل HYDRUS–1D

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 245-258

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل نژاد ماسوله


2. بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری جویچه‌ای و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 271-285

داریوش حسنوند؛ امیرحمزه حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده