کلیدواژه‌ها = تابع انتقال رسوب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقال رسوب و تغییرات بستر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی Gstars3 ( مطالعه موردی: رودخانه گاوه رود)

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 191-210

سیدحسن گلمایی؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ آزاده بطنی