کلیدواژه‌ها = GSTARS4.0
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی پایداری کانال‌های آبرفتی با استفاده از مدل ریاضی GSTARS4.0

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 79-94

رضا میر؛ رضا بزرگمهر؛ غلامرضا عزیزیان؛ غلامحسین اکبری


2. مطالعه عددی پایداری کانال‌های آبرفتی مرکب با استفاده از نتایج تجربی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 71-89

رضا میر؛ غلامرضا عزیزیان