کلیدواژه‌ها = رژیم کانال
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه عددی پایداری کانال‌های آبرفتی مرکب با استفاده از نتایج تجربی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 71-89

رضا میر؛ غلامرضا عزیزیان


2. تحلیل کانال‌های آبرفتی پایدار با استفاده از روش‌های تجربی و تحلیلی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 269-279

رضا میر؛ غلامرضا عزیزیان؛ رضا بزرگمهر