کلیدواژه‌ها = هوش مصنوعی
تعداد مقالات: 3
2. بهبود نتایج حاصل از مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 45-65

10.22069/jwfst.2017.11365.2579

نازنین قنبری؛ کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ پوریا مرادی


3. مقایسه عملکرد دو روش برنامه‌ریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 95-114

زیبا قزلباش؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزار جریبی؛ امیر احمد دهقانی