کلیدواژه‌ها = هوش مصنوعی
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی فرم بستر رودخانه‌های ماسه‌ای با استفاده از روش درخت تصمیم

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 315-324

مسعود کرباسی؛ نگین میرمرسلی


2. بهبود نتایج حاصل از مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 45-65

نازنین قنبری؛ کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ پوریا مرادی


3. مقایسه عملکرد دو روش برنامه‌ریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 95-114

زیبا قزلباش؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزار جریبی؛ امیر احمد دهقانی