کلیدواژه‌ها = مقاطع مرکب
تعداد مقالات: 2
1. محاسبه دبی جریان در مجرای اصلی و دشت‌های سیلابی مقاطع مرکب با استفاده از روش‌های نوین بهینه‌سازی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 25-48

عبدالرضا ظهیری؛ مهدی صالحی؛ خلیل قربانی


2. مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 285-295

فاطمه هوشمندی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی