کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 3
2. مدل‌سازی برخی از عوامل موثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 103-120

سیده مطهره حسینی؛ ابوالفضل مساعدی؛ علی گلکاریان؛ کمال الدین ناصری


3. ارزیابی کیفیت آب شرب آبخوان دشت اردبیل با استفاده از کوکریجینگ و منطق فازی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 225-240

مهدی کرد؛ اصغری اصغری مقدم