کلیدواژه‌ها = NDVI
تعداد مقالات: 2
1. تابع انتقالی به منظور برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی، دمای سطح خاک و شاخص نرمال شده رطوبت

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 239-254

فرشید حسینی چمنی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ هادی عامری خواه