کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
تعداد مقالات: 7
1. مدیریت تلفیقی تقاضای آب در بخش شرب و صنعت به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW ( مطالعه موردی شهر بجنورد)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 187-203

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


2. شبیه‌سازی نفوذ آب در خاک با استفاده از نرم‌افزار Hydrus1D و داده‌های صحرایی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 113-128

معصومه فراستی؛ حسین شاکری


3. ارزیابی روش استوانه های دوگانه در اندازه گیری نفوذ عمودی آب به خاک در بافت های مختلف با استفاده از نرم افزار HYDRUS

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 241-253

اسماء موسوی دهموردی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ پریسا مشایخی


5. مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 85-101

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


6. ارزیابی مدلHydrus-2D در شبیه سازی آب زهکشی و آبشویی فسفر با روشهای مختلف کود آبیاری در مزرعه پیاز

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 115-133

خلیل اژدری؛ هادی قربانی؛ آتنا رنجبریان