کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
تعداد مقالات: 8
1. شبیه‌سازی انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی زیست تخریب‌پذیر و سبز در خاک شنی تحت شرایط جریان اشباع ماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1399

10.22069/jwsc.2020.17764.3335

محمدتقی کوهیان افضل؛ احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی تقوی زاهد کلائی


2. مدیریت تلفیقی تقاضای آب در بخش شرب و صنعت به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW ( مطالعه موردی شهر بجنورد)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 187-203

10.22069/jwsc.2019.13385.2807

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


6. مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 85-101

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


7. ارزیابی مدلHydrus-2D در شبیه سازی آب زهکشی و آبشویی فسفر با روشهای مختلف کود آبیاری در مزرعه پیاز

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 115-133

خلیل اژدری؛ هادی قربانی؛ آتنا رنجبریان