کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
تعداد مقالات: 3
1. اثر کاه و کلش و جهت خاک‌ورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندم

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 71-89

10.22069/jwsc.2019.15271.3046

یونس مظلوم علی آبادی؛ علیرضا واعظی؛ جعفر نیکبخت


2. ارزیابی پتانسیل خطر بیابان‌زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 303-310

10.22069/jwsc.2018.11346.2571

مجتبی سلیمانی ساردو؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی