کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی دمای آب رودخانه‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: رودخانه محمّد‌آباد در استان گلستان)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 237-244

10.22069/jwsc.2020.15635.3082

مرضیه کرامتلو؛ عبدالرضا ظهیری؛ اسماعیل کردی؛ خلیل قربانی؛ امیر احمد دهقانی


2. ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی.

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 49-69

10.22069/jwsc.2020.16036.3126

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی