کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 5
4. بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 289-302

10.22069/jwfst.2016.3199

محمددردی محمودی؛ عطااله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مجتبی پوراکبر؛ علیرضا مرادیان هره دشت


5. پهنه بندی خطر و برنامه مدیریت رواناب شهری با استفاده از تکنیک های GIS و AHP (مطالعه موردی شهرگرگان، استان گلستان)

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 299-308

سامان بدیعی زاده؛ عبدالرضا بهره مند؛ عبدالحسین آرامی؛ مجتبی عزیزی