کلیدواژه‌ها = گرگان
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی تعداد روزهای یخبندان ایستگاه همدید گرگان با رویکرد تغییر اقلیم

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 269-279

عبدالرضا کاشکی؛ حسین ایمانی پور؛ مینا فیروزیزدی


2. مدیریت سیلاب شهری ازطریق شبیه سازی ‏رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM در شهر گرگان، استان گلستان

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 155-170

سامان بدیعی زاده؛ عبدالرضا بهره مند؛ 4- امیر احمد دهقانی


3. پهنه بندی خطر و برنامه مدیریت رواناب شهری با استفاده از تکنیک های GIS و AHP (مطالعه موردی شهرگرگان، استان گلستان)

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 299-308

سامان بدیعی زاده؛ عبدالرضا بهره مند؛ عبدالحسین آرامی؛ مجتبی عزیزی