کلیدواژه‌ها = فرامدل شبیه ساز عصبی فازی
تعداد مقالات: 1
1. کارایی فرامدل‌های شبیه ساز بیان ژن و شبکه عصبی-فازی در مدلسازی هیدروگراف معرف آبخوان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 49-69

محمدرضا گلابی؛ معصومه زینعلی؛ مهدی بهرامی