کلیدواژه‌ها = معادله جهانی هدررفت خاک تجدیدنظر شده
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز ناورود

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 235-250

10.22069/jwsc.2018.12223.2679

حسین اسدی؛ محمد جعفری؛ افشین اشرف زاده؛ آرزو شریفی