کلیدواژه‌ها = کلاستر خطی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل کلاسترهای مختلف بر ضریب مقاومت جریان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 203-218

مسعود کرباسی؛ محمد قاسمیان؛ مهدی اسدی