کلیدواژه‌ها = صفحات مستغرق
تعداد مقالات: 3
2. شبیه‌سازی نرم‌افزاری تأثیر صفحات مستغرق بر چاله آب‌شستگی در محل تقاطع کانال‌ها

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 291-297

10.22069/jwsc.2018.13787.2855

محمد گیوه چی؛ سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان


3. تاثیر تعداد ردیف، ارتفاع و آرایش صفحات مستغرق در رسوب‌شویی مخزن سد

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 285-296

10.22069/jwsc.2018.13203.2786

قربان مهتابی؛ ُسمانه کریمی؛ مژده محمدیون