کلیدواژه‌ها = صفحات مستغرق
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأمان تعریض و نصب صفحات مستغرق در رودخانه بر نحوه انتقال باربستر

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 31-51

مهدی جعفری؛ حسین خزیمه نژاد؛ یوسف رمضانی


2. شبیه‌سازی نرم‌افزاری تأثیر صفحات مستغرق بر چاله آب‌شستگی در محل تقاطع کانال‌ها

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 291-297

محمد گیوه چی؛ سیروس حریف؛ غلامرضا عزیزیان


3. تاثیر تعداد ردیف، ارتفاع و آرایش صفحات مستغرق در رسوب‌شویی مخزن سد

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 285-296

قربان مهتابی؛ ُسمانه کریمی؛ مژده محمدیون