کلیدواژه‌ها = مدل سینتیکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 243-258

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ پریسان طاهریان؛ زهرا زراعتکار


2. بررسی اثر کاربرد زغال زیستی و زئولیت طبیعی بر تثبیت مس در یک خاک آهکی آلوده به مس

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 53-78

حمیدرضا بوستانی؛ مهدی نجفی قیری